Oluline

Õpilaste vastuvõtt Vabaduse Kooli 09. august vladislav.lusin


Head noored ja lapsevanemad!

Anname teile teada, et tänaseks meil on täitunud algava õppeaasta põhikooli (7.-9. klass) õppekohad.
Avalduste vastuvõtt gümnaasiumiklassidesse (10.-11. klass) toimub nõustamistoas aadressil Tõnismägi 14 teisipäeviti ja kolmapäeviti kl 12-16. Vastuvõtuotsused tehakse vabade koolikohtade olemasolul.

Dokumentide vastuvõtt

Nõustamistuppa tulles võta kaasa olemasolul järgmine:

- Ajutise kaitse saamist tõendav dokument

- Lapse või noore isikut tõendav dokument

- Vanema/eestkostja isikut tõendav dokument, kui sisseastuja on alaealine

- Lapse või noore klassitunnistus

- Lapse või noore põhihariduse omandamist tõendav dokument, kui põhiharidus on omandatud.

Kooli vastuvõtuga seotud küsimustes palume pöörduda e-posti aadressil noustamine@hm.ee. Esmaspäeviti, neljapäeviti ja reedeti on võimalik helistada nõustamistoa telefoninumbrile 735 0575.

Head noored ja lapsevanemad!

Anname teile teada, et tänaseks meil on täitunud algava õppeaasta põhikooli (7.-9. klass) õppekohad.
Avalduste vastuvõtt gümnaasiumiklassidesse (10.-11. klass) toimub nõustamistoas aadressil Tõnismägi 14 teisipäeviti ja kolmapäeviti kl 12-16. Vastuvõtuotsused tehakse vabade koolikohtade olemasolul.

Dokumentide vastuvõtt

Nõustamistuppa tulles võta kaasa olemasolul järgmine:

- Ajutise kaitse saamist tõendav dokument

- Lapse või noore isikut tõendav dokument

- Vanema/eestkostja isikut tõendav dokument, kui sisseastuja on alaealine

- Lapse või noore klassitunnistus

- Lapse või noore põhihariduse omandamist tõendav dokument, kui põhiharidus on omandatud.

Kooli vastuvõtuga seotud küsimustes palume pöörduda e-posti aadressil noustamine@hm.ee. Esmaspäeviti, neljapäeviti ja reedeti on võimalik helistada nõustamistoa telefoninumbrile 735 0575.