Uudised

560 Ukraina noort alustavad õpinguid Vabaduse Koolis 01. september vladislav.lusin

Ukraina noortele mõeldud Vabaduse Koolis alustab sügisest õpinguid 560 põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast. Õppetöö Tallinna kesklinnas asuvas koolis hakkab toimuma eesti ja ukraina keeles, lisaks kohustuslikele ainetele saab koolis õppida ka ukraina keelt ja kultuuri.


Täna hommikul toimunud kooli avaaktusel tervitas kooliperet haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kes rõhutas, et tarkus ja haridus on inimese isikliku vabaduse läte. “Vabaduse tähtsust mõistame alles siis, kui see hakkab kaduma. Seetõttu peame seda hoidma. Vabadust ei anta ega kingita, seda tuleb võtta ja kaitsta iga päev.” Minister lisas, et algava õppeaasta põhisoov on, et Ukraina võidaks sõja - siis saavad ka meie ühised saatused Ukrainas ja Eestis positiivse pöörde. “Eesti riik toetab Vabaduse Kooli, Ukraina õpilasi ja nende perekondi. Anname endast parima, et Ukraina noored saaksid Eestis hea hariduse ja leiaksid sõpru kogu eluks,” ütles minister Lukas.

Ukraina esileedi Olena Zelenska pöördus videokõnes koolipere poole ja ütles, et mõistab õpilaste ebakindlust tuleviku ees, kuid koolis on loodud kõik tingimused kvaliteetse ja huvitava õppetöö läbiviimiseks. “Eesti riik tagab teile võimaluse õppida. Teil on tunnid nii eesti kui ka ukraina keeles, mis tähendab, et teie emakeele ja eesti keele õpingud käivad käsikäes. See on Vabaduse Kool. Sellega on teil teadmiste, keele ja suhtlemise vabadus - vabadus, millega on teie jaoks vaba terve maailm,” lisas Zelenska. 

Vabaduse Kooli õppedirektor Olga Selištševa sõnul on kooli esmaseks ülesandeks turvalise õpikeskkonna loomine ja iga õpilase arengu toetamine. “Meil on väga hea meel, et veidi rohkem kui kolme kuuga oleme loonud kooli, kus täna alustab õpinguid 560 ukraina noort. Igal meie õpilasel on oma lugu, millega ta meie kooli tuleb, kuid ma usun, et alates tänasest päevast nad saavad täiendada oma seniseid lugusid uue ilusa leheküljega, mis on täis õpi- ja avastamisrõõmu, toredaid kohtumisi ja uusi sõpru,” sõnas Selištševa.

Vabaduse Kool tegutseb Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi õppekohana. Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi direktor Alo Savi ütles, et õppetöö alustamine Vabaduse Koolis on korraga nii vastutus kui võimalus ja seda mitte ainult õpilaste, vaid ka õpetajate jaoks. “Meil on vastutus pakkuda kvaliteetset haridust ja võimalus panna ennast proovile, luues kvaliteetset, toetavat ja arendavat koolikeskkonda noortele, kes seda väga vajavad. Vabaduse Kooli tulevik on kujuneda eestikeelse hariduse andmise keskuseks noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Keskuseks, mis teeb tihedat ja põimitud koostööd teiste riigigümnaasiumitega ja Tallinna haridusvõrguga laiemalt,” sõnas Savi.

Avaaktusel pidas kõne ka Ukraina Vabariigi suursaadik Eestis Mariana Betsa.

Vabaduse Koolis alustab õpinguid 560 koolinoort, neist 320 hakkavad õppima põhikooli kolmandas astmes ja 240 gümnaasiumis. Klassides on kokku 20 kuni 22 õpilast, põhikooliastmes on igal klassil kaks klassijuhatajat - üks Ukraina ja teine Eesti taustaga.

Kooli meeskonnas on tänase seisuga 73 inimest, kellest 29 on õpetajad ja tugispetsialistid Ukrainast. Õppetöö Vabaduse Koolis hakkab toimuma keelekümblusmeetodil - 60% õppetööst toimub eesti keeles ja 40% ukraina keeles. Eesti keeles õpetatakse riigikeelt, ühiskonnaõpetust, inimeseõpetust, tehnoloogiaõpetust, muusikat, kehalist kasvatust ja kunsti. Õppetöö füüsika, keemia, loodusõpetuse ning ukraina keele ja kultuuri tundides hakkab toimuma ukraina keeles. Matemaatika, kirjanduse, ajaloo, geograafia ja bioloogia tunnid toimuvad nii eesti kui ka ukraina keeles.

Täna hommikul toimunud kooli avaaktusel tervitas kooliperet haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kes rõhutas, et tarkus ja haridus on inimese isikliku vabaduse läte. “Vabaduse tähtsust mõistame alles siis, kui see hakkab kaduma. Seetõttu peame seda hoidma. Vabadust ei anta ega kingita, seda tuleb võtta ja kaitsta iga päev.” Minister lisas, et algava õppeaasta põhisoov on, et Ukraina võidaks sõja - siis saavad ka meie ühised saatused Ukrainas ja Eestis positiivse pöörde. “Eesti riik toetab Vabaduse Kooli, Ukraina õpilasi ja nende perekondi. Anname endast parima, et Ukraina noored saaksid Eestis hea hariduse ja leiaksid sõpru kogu eluks,” ütles minister Lukas.


Ukraina esileedi Olena Zelenska pöördus videokõnes koolipere poole ja ütles, et mõistab õpilaste ebakindlust tuleviku ees, kuid koolis on loodud kõik tingimused kvaliteetse ja huvitava õppetöö läbiviimiseks. “Eesti riik tagab teile võimaluse õppida. Teil on tunnid nii eesti kui ka ukraina keeles, mis tähendab, et teie emakeele ja eesti keele õpingud käivad käsikäes. See on Vabaduse Kool. Sellega on teil teadmiste, keele ja suhtlemise vabadus - vabadus, millega on teie jaoks vaba terve maailm,” lisas Zelenska. 

Vabaduse Kooli õppedirektor Olga Selištševa sõnul on kooli esmaseks ülesandeks turvalise õpikeskkonna loomine ja iga õpilase arengu toetamine. “Meil on väga hea meel, et veidi rohkem kui kolme kuuga oleme loonud kooli, kus täna alustab õpinguid 560 ukraina noort. Igal meie õpilasel on oma lugu, millega ta meie kooli tuleb, kuid ma usun, et alates tänasest päevast nad saavad täiendada oma seniseid lugusid uue ilusa leheküljega, mis on täis õpi- ja avastamisrõõmu, toredaid kohtumisi ja uusi sõpru,” sõnas Selištševa.

Vabaduse Kool tegutseb Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi õppekohana. Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi direktor Alo Savi ütles, et õppetöö alustamine Vabaduse Koolis on korraga nii vastutus kui võimalus ja seda mitte ainult õpilaste, vaid ka õpetajate jaoks. “Meil on vastutus pakkuda kvaliteetset haridust ja võimalus panna ennast proovile, luues kvaliteetset, toetavat ja arendavat koolikeskkonda noortele, kes seda väga vajavad. Vabaduse Kooli tulevik on kujuneda eestikeelse hariduse andmise keskuseks noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Keskuseks, mis teeb tihedat ja põimitud koostööd teiste riigigümnaasiumitega ja Tallinna haridusvõrguga laiemalt,” sõnas Savi.

Avaaktusel pidas kõne ka Ukraina Vabariigi suursaadik Eestis Mariana Betsa.

Vabaduse Koolis alustab õpinguid 560 koolinoort, neist 320 hakkavad õppima põhikooli kolmandas astmes ja 240 gümnaasiumis. Klassides on kokku 20 kuni 22 õpilast, põhikooliastmes on igal klassil kaks klassijuhatajat - üks Ukraina ja teine Eesti taustaga.

Kooli meeskonnas on tänase seisuga 73 inimest, kellest 29 on õpetajad ja tugispetsialistid Ukrainast. Õppetöö Vabaduse Koolis hakkab toimuma keelekümblusmeetodil - 60% õppetööst toimub eesti keeles ja 40% ukraina keeles. Eesti keeles õpetatakse riigikeelt, ühiskonnaõpetust, inimeseõpetust, tehnoloogiaõpetust, muusikat, kehalist kasvatust ja kunsti. Õppetöö füüsika, keemia, loodusõpetuse ning ukraina keele ja kultuuri tundides hakkab toimuma ukraina keeles. Matemaatika, kirjanduse, ajaloo, geograafia ja bioloogia tunnid toimuvad nii eesti kui ka ukraina keeles.