Uudised

Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud enam kui 550 Ukraina noort 01. august Vladislav Lušin

1. augusti seisuga on Vabaduse Kooli sisseastumisavalduse esitanud kokku 558 noort. Augustikuus jätkub avalduste vastuvõtt gümnaasiumiastmesse ja toimuvad vestlused gümnaasiumisse suunduvate Ukrainast pärit noortega.


Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põllu sõnul on hea meel näha, et Ukraina pered on uue kooli üles leidnud ning õpilasi on tänaseks koolis kirjas juba 558 ning gümnaasiumiastmesse on neid ka lisandumas. ”Kõik Ukraina lapsed peaksid saama võimaluse liituda eestikeelse või keelekümbluse metoodikat kasutava kooliga, seetõttu avame uue kooli just Tallinnas, kus on enim Ukrainast pärit õpilasi,” selgitas Põld ning lisas, et Vabaduse Koolist võiks kujuneda ka ukrainlaste kogukonnakeskus, mille tegemistes löövad kaasa ka lapsevanemad.

Vabaduse Kooli õppedirektor Olga Selištševa sõnul tegeleb kool aktiivselt õpetajate, tugispetsialistide ja teiste töötajate värbamisega. “Tunnen rõõmu, et Vabaduse Kooli meeskonnaga on tänaseks liitunud juba üle neljakümne inimese, sealhulgas pea 30 õpetajat nii Eestist kui ka Ukrainast. Mõnes ainevaldkonnas on aga ikka veel täitmata ametikohti, mistõttu kutsun üles kõiki, kes soovivad kasvõi väikese koormusega Ukraina sõjapõgenike haridusse panustada, meiega ühendust võtma,” sõnas Selištševa.

1. augusti seisuga on Vabaduse Kooli sisseastumisavalduse esitanud kokku 558 noort, neist 347 põhikooliastmesse ja 211 gümnaasiumisse. Põhikooliastmes on õppekohad täitunud ning tegeletakse klasside komplekteerimisega. Augustikuu vältel jätkub avalduste vastuvõtt gümnaasiumiastmesse ning toimuvad vestlused gümnaasiumisse suunduvate noortega. Avaldusi saab esitada kooli nõustamistoas aadressil Tõnismägi 14, Tallinn. Augustis on nõustamistuba avatud järgnevatel päevadel:

  • 2.-3. august kl 12-16
  • 9.-10. august kl 12-16
  • 16.-17. august kl 12-16
  • 23.-24. august kl 12-16
  • 30.-31. august kl 12-16

Samuti jagatakse nõustamistoas teavet teiste õppevõimaluste kohta alushariduses, üldhariduse ja kutseõppe tasemel ning pakutakse noortele tuge tööalaste valikute tegemisel.

Esmaspäeviti, neljapäeviti ja reedeti on võimalik helistada nõustamistoa telefoninumbrile 735 0575 või kirjutada e-postile noustamine@hm.ee.

Ukraina sõjapõgenikele suunatud Vabaduse Kool alustab tegevust käesoleva aasta septembrist Tallinnas. Koolis toimub õppetöö eesti riikliku õppekava järgi keelekümblusmeetodil vähemalt 60% ulatuses eesti keeles.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põllu sõnul on hea meel näha, et Ukraina pered on uue kooli üles leidnud ning õpilasi on tänaseks koolis kirjas juba 558 ning gümnaasiumiastmesse on neid ka lisandumas. ”Kõik Ukraina lapsed peaksid saama võimaluse liituda eestikeelse või keelekümbluse metoodikat kasutava kooliga, seetõttu avame uue kooli just Tallinnas, kus on enim Ukrainast pärit õpilasi,” selgitas Põld ning lisas, et Vabaduse Koolist võiks kujuneda ka ukrainlaste kogukonnakeskus, mille tegemistes löövad kaasa ka lapsevanemad.

Vabaduse Kooli õppedirektor Olga Selištševa sõnul tegeleb kool aktiivselt õpetajate, tugispetsialistide ja teiste töötajate värbamisega. “Tunnen rõõmu, et Vabaduse Kooli meeskonnaga on tänaseks liitunud juba üle neljakümne inimese, sealhulgas pea 30 õpetajat nii Eestist kui ka Ukrainast. Mõnes ainevaldkonnas on aga ikka veel täitmata ametikohti, mistõttu kutsun üles kõiki, kes soovivad kasvõi väikese koormusega Ukraina sõjapõgenike haridusse panustada, meiega ühendust võtma,” sõnas Selištševa.

1. augusti seisuga on Vabaduse Kooli sisseastumisavalduse esitanud kokku 558 noort, neist 347 põhikooliastmesse ja 211 gümnaasiumisse. Põhikooliastmes on õppekohad täitunud ning tegeletakse klasside komplekteerimisega. Augustikuu vältel jätkub avalduste vastuvõtt gümnaasiumiastmesse ning toimuvad vestlused gümnaasiumisse suunduvate noortega. Avaldusi saab esitada kooli nõustamistoas aadressil Tõnismägi 14, Tallinn. Augustis on nõustamistuba avatud järgnevatel päevadel:

  • 2.-3. august kl 12-16
  • 9.-10. august kl 12-16
  • 16.-17. august kl 12-16
  • 23.-24. august kl 12-16
  • 30.-31. august kl 12-16

Samuti jagatakse nõustamistoas teavet teiste õppevõimaluste kohta alushariduses, üldhariduse ja kutseõppe tasemel ning pakutakse noortele tuge tööalaste valikute tegemisel.

Esmaspäeviti, neljapäeviti ja reedeti on võimalik helistada nõustamistoa telefoninumbrile 735 0575 või kirjutada e-postile noustamine@hm.ee.

Ukraina sõjapõgenikele suunatud Vabaduse Kool alustab tegevust käesoleva aasta septembrist Tallinnas. Koolis toimub õppetöö eesti riikliku õppekava järgi keelekümblusmeetodil vähemalt 60% ulatuses eesti keeles.