Meie koolist

Andmekaitse tingimused

Õpilaspiletid ja töötaja kaardid

Koolihoonesse sisenevad isikud registreerivad oma sisenemist õpilaspileti/töötaja kaardiga. Sisenevate isikute isikuandmed koos sisenemise kellaajaga edastatakse infosüsteemi. Juurdepääsuõigus edastatud andmetele on Vabaduse Kooli juhiabil.

Jälgimisseadmestik

Kooli hoones ja välisterritooriumil kasutatakse pilti salvestavat jälgimisseadmestikku, mis töötab ööpäev läbi. 

Jälgimisseadmestiku on paigaldanud ja seda haldab lepingujärgselt Viking Security AS.

Jälgimisseadmestik on salvestav, salvestisi säilitatakse kuni kolm kuud. Õpilaste, koolitöötajate, külaliste ja/või kooli ruume ja vara ohustavaid intsidente kajastavaid videosid säilitatakse kuni intsidendi menetlemise lõpuni.

Jälgimisseadmestikku võib kasutada Vabaduse Kooli hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ja olukorrale reageerimiseks. Turvakaamera salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.

Juurdepääsuõigus jälgimisseadmestiku otsepildile ja salvestistele on kooli õppedirektoril, kogukonnajuhil ja haldusjuhil. Jälgimisseadmestiku salvestisi edastatakse kolmandatele isikutele üksnes seadusega ettenähtud juhtudel.