Vastuvõtt

Sisseastumine gümnaasiumi (10.-12. klassid)

Vabaduse Kooli gümnaasiumisse (10., 11. või 12. klass) sisseastumiseks tuleb kandidaadil läbida järgmised sammud:

  1. Sooviavalduse esitamine 10., 11. või 12. klassis õppimiseks ja dokumentide esitamine keskkonnas sisseastumine.ee/vabaduse;

  2. Sisseastumistest;

  3. Sisseastumisvestlus;

  4. Sisseastumise kinnitamine kutsega kooli (positiivse tulemuse korral)

Sisseastumiskeskkond: sisseastumine.ee/vabaduse

1
Avalduse esitamine
Esita sooviavaldus 1. juuni 2023-10. august 2023 sisseastumiskeskkonnas sisseastumine.ee/vabaduse. Kui sul tekib sooviavalduse esitamise käigus tehnilisi küsimusi, helista +372 5682 9590 ja juhendame sind telefoni teel. Vastame kõnedele juunis ja augustis teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 10-15.

Kõik teated sisseastumistestile lubamise, testi toimumise asukoha, testi tulemuste, vestlustele kutsumise, vestluse tulemuse ja koolis õppimise soovi kinnitamise jne kohta tehakse sisseastumiskeskkonnas.

Soovitame enne sisseastumiskatsele registreerumist tungivalt tutvuda kooli õppekava ja koolis õppimist puudutava informatsiooniga kooli kodulehel: vabaduse.edu.ee

Sisseastumiskeskkonna registreerimisvormis tuleb sisseastujal esitada põhikooli lõputunnistus ning 11. ja 12. klassi sisseastumise puhul ka gümnaasiumiklasside klassitunnistused. Sisseastumistestile lubatakse sisseastuja, kelle põhikooli lõputunnistusel ja klassitunnistustel on vähemalt "rahuldavad" kokkuvõtvad hinded.
2
Sisseastumistest
Test toimub 15. augustil 2023 kell 10.00 ja selle tegemiseks pead tulema kohapeale Vabaduse Kooli (Endla 13, Tallinn). Sisseastumistest toimub e-keskkonnas.

Testis on eesti keele, inglise keele, ukraina keele, matemaatika ja loodusainete ülesanded, mis vastavad põhikooli riiklikule õppekavale (ukraina keele testiosa puhul vastavalt Vabaduse Kooli õppekavale).

Testile peab kaasa võtma Eestis kehtivat isikut tõendava dokumendi.

Sisseastumistesti positiivsele tulemusele (vähemalt 50%) sooritanud õpilased kutsutakse sisseastumisvestlusele. Koolil on õigus sisseastumisvestlusele mitte kutsuda õpilast, kes saavutab matemaatika, loodusteaduste, inglise keele ja/või ukraina keele testiosas vähem kui 50% selle testiosa punktidest.

Testi tulemused ja vestlusele kutsumine ning vestluse toimumise aeg ja koht antakse sisseastujale teada sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 16. augustil 2023.

3
Sisseastumisvestlus
Sisseastumisvestlused gümnaasiumisse kandideeriva õpilase ja kooli vahel toimuvad 17. augustil 2023.

Vestlusel osalevad õpilane ja vähemalt kaks kooli vastuvõtukomisjoni liiget.

Vestlusel hinnatakse õpilase hoiakuid õppimisse, õpimotivatsiooni, huvisid ja sobivust Vabaduse Kooli.
4
Sisseastumise kinnitamine kooli poolt
Sisseastumisvestluse positiivsele tulemusele (vähemalt 50%) sooritanud õpilastest moodustub sisseastujate pingerida, ettepanek alustada gümnaasiumiõpinguid Vabaduse Koolis tehakse pingerea järgi.

Sisseastumiskatsete tulemusest teavitatakse hiljemalt 18. augustil keskkonnas sisseastumine.ee ja e-kirja teel.