Vastuvõtt

Sisseastumine põhikooli (7.-9. klassid)

2023/2024 õppeaastaks on Vabaduse Koolis põhikooli astmes vabad õppekohad täidetud ja täiendavat vastuvõttu ei korraldata!
Koolikohustus kehtib Eestis kas kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Ukrainast saabuvatele koolikohustusega lastele koolikoha leidmiseks 2023/2024 õppeaastal soovitame pöörduda Tallinna Haridusameti poole:
Estonia pst 5a, 10143 Tallinn
Tel: 640 4590
E-post: haridusamet@tallinnlv.ee
tallinn.ee/et/haridus/ukraina-sojapogenikele

Vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks algab 12.06.2024!

Kooli vastuvõtmise eeldusteks on:
– lõpetatud 6., 7. või 8. klass
– ukraina keele oskus
– vaba õppekoht klassis, kuhu õpilane soovib õppima asuda.

Sisseastumiseks tuleb kandidaadil läbida järgmised sammud:

  1. Avalduse ja dokumentide esitamine 7., 8. või 9. klassis õppimiseks keskkonnas sisseastumine.ee/vabaduse-pk

  2. Sisseastumise kinnitamine kooli poolt vabade kohtade olemasolul.

Esitatavad dokumendid:
– sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend)
ja Eestis elamisõigust tõendav dokument
– alaealise õpilase puhul vanema või eestkostja isikut tõendav dokument, Eestis
elamisõigust tõendav dokument ning eestkostja puhul ametlik kohtumäärus, mis
tõendab eestkostja staatust
– tervisekaart esitatakse kooliõele ainult sellisel juhul, kui eelnevas koolis ei olnud kooliõel kasutusel elektroonilist tervisekaarti
– lõpetatud klassi klassitunnistus ja jooksva õppeaasta kestel e-päeviku väljavõte.

1
Avalduse ja dokumentide esitamine
Vahemikus 12.-23. juuni 2024 saavad põhikooli klassidesse (7.-9.) avaldusi esitada kõikide koolide õpilased. Võtame õpilasi 2024/2025 õppeaastaks vastu vabade kohtade olemasolul. Eelisjärjekorras on õpilased, kellel puudub Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud koolikoht.

Avalduse ja dokumentide esitamine toimub sisseastumiskeskkonnas. Kui sul tekib avalduse esitamise käigus tehnilisi küsimusi, helista +372 5682 9590. Vastame kõnedele juunis ja augustis teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 10-15.

Kõik avalduse esitamist ja sisseastumist puudutavad teated saadetakse sisseastumiskeskkonda.
2
Sisseastumise kinnitamine kooli poolt
Juhul, kui soovitud klassis on vabu õppekohti, annab Vabaduse Kool omapoolse kinnituse ja saadab kutse sisseastumiskeskkonnas.

Kui õpilane on õppinud Eestis, lähtutakse klassi määramisel sellest, millisesse klassi on õpilane üle viidud, et õpitee jätkuks sealt, kus see eelmises koolis õppekava järgi lõppes.

Õpilane, kellele ei ole võimalik õppeaasta alguseks koolikohta pakkuda, saab soovi korral jääda ootenimekirja. Kool võtab õpilasega ühendust, kui koolikoht vabaneb (välja arvatud erijuhud põhikooli lõpuklassis).