Õppetöö

Õppeperioodid ja eksamid

 

2023/2024 ÕPPEPERIOODID:

PÕHIKOOL (7.-9. klass)
1. trimester – 01. september kuni 24. november;
2. trimester – 27. november kuni 8. märts;
3. trimester – 11. märts kuni 12. juuni (v.a 9. kl)

GÜMNAASIUM (10.-12. klass)
Õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega.

 

2023/2024 KOKKUVÕTVA HINDAMISE AJAD:

PÕHIKOOL

7. kl

8. kl

9. kl

Eesti keel

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Eesti kirjandus

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Ukraina keel ja kultuur

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Ukraina kirjandus

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Kehaline kasvatus

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Muusika

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Kunst

a, b – 19.01; c, d – 7.06

a, b, c – 19.01; d, e, f – 7.06

a, b, c – 19.01; d, e, f – 17.05

Loodusõpetus

24.11, 8.03, 7.06

  

Bioloogia

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Geograafia

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Füüsika

 

24.11, 8.03, 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Keemia

 

24.11, 8.03, 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Matemaatika

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Inimeseõpetus

c, d – 19.01; a, b – 7.06

d, e, f – 19.01; a, b, c – 7.06

 

Ajalugu

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Ühiskonnaõpetus

  

24.11; 8.03; 17.05

Tehnoloogia

24.11; 8.03; 7.06

d, e, f – 19.01; a, b, c – 17.05

Inglise keel

24.11; 8.03; 7.06

24.11; 8.03; 17.05

Valikaine: Digipädevus

19.01

  

Valikaine: Rahatarkus

7.06

  

GÜMNAASIUM

10. kl

11. kl

12. kl

Eesti keel

20.10; 15.12; 16.02; 12.04; 7.06

10.10; 24.11; 19.01; 8.03; 18.04

Eesti kirjandus

07.06.

18.04.

Ukraina keel ja kultuur

19.01; 7.06

20.12; 18.04

Ukraina kirjandus

7.06.

 

Kehaline kasvatus

19.01; 7.06

a, b – 20.12/ c, d – 18.04

Muusika

7.06.

7.06.

18.04.

Kunst

7.06.

  

Bioloogia

19.01; 7.06

 

Geograafia

 

7.06.

20.12; 18.04

Füüsika

19.01; 7.06

18.04.

Keemia

7.06.

18.04.

Matemaatika

20.10; 15.12; 16.02; 12.04; 7.06

10.10; 24.11; 19.01; 8.03; 18.04

Ajalugu

19.01; 7.06

20.12; 18.04

Ühiskonnaõpetus

  

20.12; 18.04

Inimeseõpetus

  

c, d – 20.12/ a, b – 18.04

Inglise keel

24.11; 8.03; 7.06

10.11; 2.02; 18.04

Karjääriõpetus

7.06.

19.01.

 

Uurimistöö

 

7.06.

19.01; 7.06

Riigikaitse

  

18.04; 7.06

Valikaine I

23.02.

23.02.

23.02.

Valikaine II

7.06.

7.06.

 
 

32

32

32

 

 

2023/2024 EKSAMID:

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

20. mai – koolieksam (kirjalik)

20.-22. mai – koolieksam (suuline)                

6. juuni – matemaatika (kirjalik)

6. juuni – valikeksam: bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus või inglise või vene keel (kirjalik)

12.-14. juuni – valikeksam: inglise või vene keel (suuline)    

GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID JA RAHVUSVAHELISED EKSAMID                           

23. märts – Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik)

23. märts-7.aprill – Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline)

23. aprill – A2 IÕK eksam eesti keel teise keelena (kirjalik)

23.-24. aprill   – A2 IÕK eksam eesti keel teise keelena (suuline)                

2. mai – inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)

2.-3. mai – inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)                      

13.-17. mai – Goethe-Zertifikat saksa keele eksam (kirjalik ja suuline)

13. mai – matemaatika (kirjalik)

GÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMID                              

26. aprill; 6.-10. mai; 15.-17. mai – uurimistöö kaitsmine (eelkaitsmise läbinutele)

26. mai – küpsuseksam

3.-5. juuni – riigikaitse õppus             

7. juuni – uurimistöö korduskaitsmine (26.04-17.05 uurimistööd kaitsnud õpilastele)

7. juuni – küpsuseksami korduseksam

10.-11. juuni – uurimistöö korduskaitsmine (õpilastele, kes ei läbinud eelkaitsmist)