Koolielu

Tugiteenused

Vabaduse Kool rakendab kaasava hariduse põhimõtteid järgivat hariduskorraldust. Rakendatakse varajase märkamise ja sekkumise põhimõtteid. Igale õpilasele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust.

Tugimeeskonna poole saate pöörduda kaasava hariduse ja tugiteenustega (psühholoog, sotsiaalpedagoog, õppenõustaja, eripedagoog, õpiabi) seotud küsimustes telefonil +372 5682 9582 järgmistel kellaaegadel:
  • esmaspäeviti 11.00-13.00
  • teisipäeviti 11.00-13.00 ja 14.00-16.00
  • kolmapäeviti 10.00-12.00 ja 13.30-15.30
  • neljapäeviti 13.00-15.00
  • reedeti 10.00-12.00

 

Tugispetsialistidega palume võtta ühendust e-posti teel:

Maryna Hurets, psühholoog: maryna.hurets@vabaduse.edu.ee

Kostiantyn Sliusarenko, psühholoog: kostiantyn.sliusarenko@vabaduse.edu.ee

Oleksandra Maliuha, sotsiaalpedagoog: oleksandra.maliuha@vabaduse.edu.ee

Halyna Naumenko, sotsiaalpedagoog: halyna.naumenko@vabaduse.edu.ee

Kevin Ivanov, õppenõustaja: kevin.ivanov@vabaduse.edu.ee

Rasmus Ilves, õppenõustaja: rasmus.ilves@vabaduse.edu.ee

Tetiana Leniuk, eripedagoog: tetiana.leniuk@vabaduse.edu.ee

Jelena Nevmeržitskaja, õpiabi (matemaatika): jelena.nevmerzitskaja@vabaduse.edu.ee

 

Tugispetsialistide tegevusvaldkonnad:

Sotsiaalpedagoog
– õpingutega on raske toime tulla
– konfliktid klassikaaslaste, sõprade, õpetajate või pereliikmetega
– vägivald ja kiusamine
– probleemid sõltuvust põhjustavate ainetega
– majanduslikud raskused

Psühholoog
– pidev mure enda ja teiste pärast
– pidev üksindustunne
– keerulised suhted eakaaslaste, pereliikmete või õpetajatega
– lähedase kaotus
– vajad abi enesemääratlemisel või on soov arutada oma tuleviku teemadel

Eripedagoog:
– raskused lugemise ja/või kirjutamisega
– traumaatilised raskused (kokutamine)
– vajadus leida õpilastele sobiv õppemeetod
– laps osales Ukrainas eriõpetaja konsultatsioonil

Õpiabi õpetaja:
– koos aineõpetajaga selgitab välja õppimisel tuge vajavad õpilased
– uurib, mis kujundab püsivate õpiraskustega laste õpioskusi ning soodustab õpilaste teadmiste ja oskuste omastamist
– nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege

Õppenõustaja:
– karjääriplaneerimine
– vaimne tervis ja heaolu
– õpiprobleemid ja andekus
– usalduslike suhete loomine õpilastega

 

Vabaduse Kool on KiVa (kiusamisvastane programm) kool alates 2022/23 õppeaastast. See tähendab, et me tegeleme süstemaatiliselt kiusamise ennetamise ja selle vähendamisega. 
KiVa meeskonna koosseis:
Maria Jefimova (huvijuht)
Kevin Ivanon (õppenõustaja)
Maryna Hurets (psühholoog)
Tetiana Leniuk (eripedagoog)
Raivo Kelp (õpetaja)
Maria Komarova (õpetaja)
Olha Ufimtseva (õpetaja)
Vira Kovalchuk (õpetaja)