Koolielu

Tugiteenused

Vabaduse Kool rakendab kaasava hariduse põhimõtteid järgivat hariduskorraldust. Rakendatakse varajase märkamise ja sekkumise põhimõtteid. Igale õpilasele pakutakse tema võimetele ja vajadustele vastavat hariduskorraldust.

Tugimeeskonna poole saate pöörduda kaasava hariduse ja tugiteenustega (psühholoog, sotsiaalpedagoog, õppenõustaja, eripedagoog, õpiabi, õpetajate nõustaja) seotud küsimustes telefonil +372 5682 9582 järgmistel kellaaegadel:
  • esmaspäeviti 11.00-13.00
  • teisipäeviti 11.00-13.00 ja 14.00-16.00
  • kolmapäeviti 10.00-12.00 ja 13.30-15.30
  • neljapäeviti 13.00-15.00
  • reedeti 10.00-12.00

 

Tugispetsialistidega palume võtta ühendust e-posti teel:

Maryna Hurets, psühholoog: maryna.hurets@vabaduse.edu.ee

Kostiantyn Sliusarenko, psühholoog: kostiantyn.sliusarenko@vabaduse.edu.ee

Oleksandra Maliuha, sotsiaalpedagoog: oleksandra.maliuha@vabaduse.edu.ee

Halyna Naumenko, sotsiaalpedagoog: halyna.naumenko@vabaduse.edu.ee

Kevin Ivanov, õppenõustaja: kevin.ivanov@vabaduse.edu.ee

Rasmus Ilves, õppenõustaja: rasmus.ilves@vabaduse.edu.ee

Tetiana Leniuk, eripedagoog: tetiana.leniuk@vabaduse.edu.ee

Jelena Nevmeržitskaja, õpiabi (matemaatika): jelena.nevmerzitskaja@vabaduse.edu.ee

Gunnar Salumäe, õpetajate nõustaja: gunnar.salumae@vabaduse.edu.ee

 

Tugispetsialistide tegevusvaldkonnad:

Sotsiaalpedagoog
– õpingutega on raske toime tulla
– konfliktid klassikaaslaste, sõprade, õpetajate või pereliikmetega
– vägivald ja kiusamine
– probleemid sõltuvust põhjustavate ainetega
– majanduslikud raskused

Psühholoog
– pidev mure enda ja teiste pärast
– pidev üksindustunne
– keerulised suhted eakaaslaste, pereliikmete või õpetajatega
– lähedase kaotus
– vajad abi enesemääratlemisel või on soov arutada oma tuleviku teemadel

Eripedagoog:
– raskused lugemise ja/või kirjutamisega
– traumaatilised raskused (kokutamine)
– vajadus leida õpilastele sobiv õppemeetod
– laps osales Ukrainas eriõpetaja konsultatsioonil

Õpiabi õpetaja:
– koos aineõpetajaga selgitab välja õppimisel tuge vajavad õpilased
– uurib, mis kujundab püsivate õpiraskustega laste õpioskusi ning soodustab õpilaste teadmiste ja oskuste omastamist
– nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege

Õppenõustaja:
– karjääriplaneerimine
– vaimne tervis ja heaolu
– õpiprobleemid ja andekus
– usalduslike suhete loomine õpilastega

Õpetajate nõustaja:
– õpetajal on tööstress ja pinged, ebakindlus
– traumaatilised sündmused: lähedase surm, väärkohtlemine, traumaatilised kogemused
– emotsionaalsete raskused (vaimse tervise toetus)
– õpetaja soovib rääkida psühholoogiga