Koolielu

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. KiVa programmi kasutatakse lisaks Soomele juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Vabaduse Kool on KiVa kool alates 2022/2023 õppeaastast. KiVa rakendamine tähendab, et me tegeleme süstemaatiliselt kiusamise ennetamise ja  vähendamisega ning meie koolis ei ole see lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

KiVa programm:

  • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima
  • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks
  • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale
  • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad
  • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

Kui kahtlustad kiusamist, anna sellest kindlasti teada kas klassijuhatajale või KiVa meeskonnale!

Vabaduse Kooli KiVa meeskonna koosseis:
Maria Jefimova (huvijuht)
Kevin Ivanon (õppenõustaja)
Maryna Hurets (psühholoog)
Tetiana Leniuk (eripedagoog)
Raivo Kelp (õpetaja)
Maria Komarova (õpetaja)
Olha Ufimtseva (õpetaja)
Vira Kovalchuk (õpetaja)

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda kiusamisvaba.ee